INFORMACIJE - COVID 19

ČESTA PITANJA

1. Šta je Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2?

Uredba Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu Uredba) jeste dokument usvojen od strane Vlade Republike Srbije dana 30.04.2021. (Sl. Glasnik br. 63 od 30.04.2021), a koja reguliše odnose između agencije i putnika i predviđa ponudu zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Model Uredbe usvojile su i druge države u Evropi, a sa istim ciljem.

2. Gde mogu naći tekst Uredbe?

Uredba je dostupna na ovom LINKU.

3. Šta Uredba konkretno podrazumeva?

– Uredba podrazumeva da putnik koji je do datuma početka vanrednog stanja u Srbiji (15.03.2021.) rezervisao aranžman (rezervacija podrazumeva uplatu dela ili celog turističkog aranžmana) ima pravo da svoje putovanje pomeri ili otkaže.

– Putovanje se može pomeriti za isto ili slično putovanje u toku kalendarske godine (Primer: moguće je da letovanje u maju, koje se usled nepredviđenih okolnosti, u ovom slučaju pandemije, putnik pomeri za septembar mesec ove godine).

– Putovanje se može pomeriti za isto ili slično putovanje u toku iduće kalendarske godine (Primer: moguće je da letovanje u maju, koje se usled nepredviđenih okolnosti, u ovom slučaju pandemije, putnik pomeri za maj ili neki drugi datum 2021. godine).

– Putovanje se može u potpunosti otkazati. U ovom slučaju, putnik podnosi zahtev za povraćaj novčanih sredstava. Uredbom je predviđen rok za korišćenje mogućnosti odlaganja putovanja od 18 meseci, tj do kraja kalendarske 2021. godine. Nakon isteka ovog roka, agencije su dužne da putnicima vrate uplaćen novac u celosti u roku od 14 dana (najkasnije do 14.01.2022).

4. Zašto je republička Vlada uopšte izglasala ovu Uredbu?

– Osnovni razlog donošenja ove Uredbe jeste zaštita putnika.

– Sve rezervacije koje su urađene u prethodnom periodu su ili isplaćene ili avansirane stranim partnerima putem međunarodnih bankarskih transfera. Što znači: ukoliko ste iskoristili mogućnost ostvarivanja popusta za ranu rezervaciju za hotel u Bugarskoj do 31.01.2021. agencija je 01.02.2021. uplatila sav novac stranom partneru kako bi Vaša rezervacija bila validna i sigurna. Slično važi i za avansirane rezervacije. Kako bi agencija mogla svojim putnicima da obezbedi smeštaj na određenoj destinaciji, potrebno je da se pod određenim uslovima, a koji su određeni međunarodnim Ugovorima uplati avanse za smeštajne objekte partnerima i/ili vlasnicima smeštajnih objekata (hoteli, kuće).

– Avansi ili celi iznosi uplaćeni su i prevoznicima za aranžmane sa prevozom (avio prevoznici, bus prevoznici).

– Dakle: jedini način da svojim putnicima obezbedimo aranžmane koje su rezervisali jeste da ih avansiramo ili uplatimo u celosti partnerima sa kojima sarađujemo. Možete se setiti nekoliko neprijatnih situacija koje su proteklih godina imali putnici nekih bivših agencija kada nisu mogli biti smešteni u objekte koje su rezervisali: jer agencija nije platila objektima. Pošto, se mi turizmom bavimo dugo, a planiramo i da nastavimo njime da se bavimo – sve vase rezervacije su isplaćene ili avansirane (zavisi od vrste rezervacije i uslova plaćanja).

– Pošto je turizam privredna grana koja je najosetljivija na bilo kakve promene u životnom poretku (ratovi, bolesti, epidemije, zemljotresi, nemiri, štrajkovi su apsolutno opravdan razlog svakom putniku da otkaže ili odloži putovanje do neke destinacije, dok na primer trgovina nije osetljiva na ove vrste promena), agencije u Srbiji (ali i celom svetu) osetile su ogroman pad intenziteta rada od druge polovine februara, kako se situacija sa virusom pogoršavala. Od početka marta ni jedna turistička agencija nije likvidna. Šta to znači? To znači da u agencije novac ne ulazi od početka marta i ne dešavaju se nikakve transakcije. Podsećamo: turističke agencije su preduzetnici ili privredna društva, imaju obaveze prema državi i svojim zaposlenima, izdavaocima prostora u kome se nalaze, prevoznicima i mnogim drugim faktorima.

– U slučaju da agencije krenu sa masovnim povraćajem novca putnicima, novca će biti samo za mali deo putnika, a nakon toga agencije bankrotiraju i svi ostali ostaju bez svog novca. Stoga je uveden sistem zamenskog putovanja (popularno se naziva vaučerom) gde agencije sa putnicima sklapaju nove Ugovore o putovanju za nova putovanja u okviru iste godine ili iduće godine, kako bi se održala likvidnost agencija.

– Rok od 18 meseci dat je agencijama kako bi uspostavila likvidnost i počele da funkcionišu, a samim tim da ispunjavaju sve svoje finansijske obaveze.

– Da li ovakav sistem poslovanja odgovara agencijama? Ne. Jer ne podrazumeva nove tokove novčanih sredstava, ali im pomaže da prebrode ozbiljnu krizu u kojoj se nalaze trenutno.

– Sistem zamenskih putovanja uspostavljen je u najvećim zemljama Evrope i biće uspostavljen verovatno u drugim zemljama širom sveta. Možete na internetu videti štrajkove turističkih radnika i prevoznika naročito u Nemačkoj, koji su ozbiljno pogođeni ovom krizom, kao i otpuštanja desetine hiljada radnika u avio saobraćaju.

– Sistem zamenskih putovanja ne važi samo na relaciji putnik-agencija, već i na relaciji partnerskih odnosa: u slučaju da mi kao agencija od partnera zatražimo povraćaj avansa koje smo uplatili u inostanstvu, dobićemo potvrdu o uplati (vaučer), a ne svoj novac nazad. Jer je taj novac koji smo uplatili iskorišćen za tekuće poslovanje, ulaganja, renoviranja i slično.

– Sistem zamenskih putovanja važi i na relaciji gost-smeštajni objekat. Svi putnici koji su direktno uplatiti svoj smeštaj kod vlasnika objekta na primer u Grčkoj, dobili su od vlasnika potvrdu o uplati i taj novac mogu iskoristiti 18 meseci, nakon kojih mogu tražiti svoj novac nazad. Takođe iz istog razloga: u slučaju da krenu masovni povraćaji novca od strane vlasnika, isti će bankrotirati i imaće novac samo za deo aranžmana, ostatak putnika će bespovratno ostati bez svog novca.

5. Zašto nije moguće da se agencije naplate iz polise Osiguranja od insolventnosti?

– Zato što su putovanja otkazana usled vanrednih okolnosti (bolesti, pandemije) te za njih polisa Osiguranja od insolventnosti ne važi.

6. Zašto nije moguće uzeti u obzir raniji otkaz putovanja koji je definisan Opštim uslovima putovanja?

– U slučaju Vanrednog stanja, Opšti uslovi putovanja nemaju važnost.

7. Kojim mehanizmom je onda zaštićeno moje novo putovanje pomereno za drugi termin ove ili iduće godine ili na kraju krajeva: čime mi je garantovan novac uplaćen za aranžman ukoliko agencija Organizator u međuvremenu iz bilo kog razloga prestane da radi?

– Sva zamenska putovanja pratiće standardna procedura, sklapaće se novi Ugovori o putovanju koji će ponovo biti osigurani kod Osiguravajuće kuće, u okolnostima koje ne spadaju u Vanredno stanje, te će za njih polisa Osiguranja od insolventnosti važiti, a na taj način je osiguran novac svih putnika.

8. Da li je moje putovanje u kasnijim terminima u sezoni bezbedno od otkazivanja?

– Pošto je u pitanju bolest, to je nešto na šta niko od nas ne može uticati. Postoji mnogo faktora, od kojih ni jedan nije u našoj nadležnosti (širenje pandemije, zabrane, mere, otvaranje granica, pravila prevoza putnika i slično), koje svi mi pratimo i nadamo se najboljem. Ove godine sezona će kasniti u odnosu na prethodne godine, ali se nadamo da ćemo što pre moći da krenemo sa putovanjima i ispunimo sve planove koje smo imali mi i naši subagenti kao turistički radnici, a što je najbitnije: vi naši putnici.

9. Putujem u avgustu, pre tog termina je situacija normalizovana i putovanja su krenula nesmetano. Da li je potrebno da sa agencijom sklapam nov Ugovor o putovanju?

– Ne. Ukoliko se situacija normalizuje, sva putovanja koja nisu interno promenjena (niste menjali datum putovanja u međuvremenu na primer) neće imati obavezu promene Ugovora i za njih će redovno važiti polisa Osiguranja od insolventnosti.

10. Gde mogu da proverim da li je moje putovanje osigurano?

– Na dokumentaciji koju ste dobili u agenciji, e-mailom ili posredstvom naših ovlašćenih subagenata. Potvrda putovanja podrazumeva i Polisu sa brojem i podacima o aranžmanu.

11. Aranžman sam rezervisao/rezervisala sa popustom za ranu rezervaciju, da li će moja nova rezervacija podrazumevati taj popust?

– Odgovor na ovo pitanje zavisi od interne politike svake agencije posebno. Naša agencija će prihvatiti ostvaren popust pri inicijalnoj rezervaciji aranžmana. Primer: aranžman za maj 2021. uplaćen je sa popustom od 10%, rezervaciju pomeramo za septembar 2021. i ponovo uračunavamo popust od 10% u cenu aranžmana.

12. Da li to znači da će me aranžman isto koštati?

– Ne. Svi aranžmani će se obračunavati prema objavljenom važećem cenovniku (cene u maju i na primer septembru nisu iste). Na objavljene cene uvažićemo popust koji je ostvaren prilikom inicijalne rezervacije, a doplatu će putnik izvršiti u ritmu koji će dogovoriti sa agencijom. U slučaju da je zamensko putovanje jeftinije od prvobitnog putovanja, povraćaj novca prema putniku biće izvršen takođe u dogovoru sa putnikom, ukoliko drugačije ne bude određeno odgovarajućom Odlukom.

13. Šta ako iz nekog razloga iduće godine agencija u ponudi nema smeštajni objekat za koji smo ove godine potpisali Ugovor o zamenskom putovanju?

– Agencije uglavnom potpisuju ugovore sa smeštajnim objektima na duže vreme (više kalendarskih godina) i sa mnogim smeštajnim objektima radimo duže i od 10 godina. U slučaju da se desi da iz nekog razloga objekat koji su putnici rezervisali za 2021. godinu ne bude bio u našoj ponudi, sa putnikom ćemo postići dogovor o odabiru drugog objekta u istom mestu, a iz naše ponude. Cena aranžmana ostaće ista.

14. Da li je moguće da za zamensko putovanje odaberem drugu destinaciju?

– Moguće je u okviru iste države i u okviru programa gde je isti organizator putovanja. U dogovoru sa putnicima, a u odnosu na stanje bukinga možda će postojati mogućnost promene države (Primer: letovanje u Bugarskoj umesto u Grčkoj). Ovo će biti poznato naknadno.

15. Odlučio/odlučila sam se da ipak letujem iduće godine. Strahujem da će tada cene aranžmana biti više nego ove godine.

– Ukoliko se putnik odluči da svoje letovanje pomeri za kalendarsku godinu i letuje u 2021. sa agencijom se sklapa novi Ugovor o zamenskom putovanju po cenovniku za 2021. godinu. U slučaju da se iduće godine promene cene aranžmana: to neće uticati na zamenska putovanja. Ovo se odnosi isključivo na fiksni zakup agencije u Grčkoj (apartmani i deo hotelske ponude). Što se tiče aranžmana u hotelima u Grčkoj, Bugarskoj i Turskoj – ovde će važiti cene i uslovi samih hotela, o čemu ćemo putnike obavestiti naknadno, kada partnerske agencije i hoteli krenu sa radom.

16. Da li mogu svoju rezervaciju da pomerim za iduću godinu i dobijem istu destinaciju/kuću/hotel/sobu koju sam bukirao/bukirala ove godine?

– Da. I to će biti prednost pri novom bukingu.

17. Da li moram odmah da javim agenciji svoju odluku?

– Ukoliko ste se odlučili za promenu termina – da. Preporučujemo da se što pre odlučite zbog popunjavanja slobodnih kapaciteta.

18. Aranžman je rezervisan kod ovlašćenog Subagenta, a Organizator je neka druga agencija. Kome je potrebno da se javim radi dogovora o zamenskom putovanju?

– Potrebno je da se javite tamo gde ste putovanje ugovorili.

19. U slučaju potpunog normalizovanja rada agencije i putovanja u inostranstvo, da li će eventualni otkazi putovanja (a koji nisu u vezi sa bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, već su posledica nekih drugih okolnosti) biti podložni Uredbi o zamenskim putovanjima?

– Ne. U slučaju potpunog normalizovanja rada agencije i putovanja u inostranstvo, poslovanje i Ugovorni odnosi biće podložni Opštim uslovima putovanja.

demo

Vaše zadovoljstvo je naš uspeh!


Za sve detalje koji nisu navedeni, ili za destinacije koje nisu predstavljene, molimo Vas da nas pozovete na naše telefone, kontaktirate mail-om ili nas lično posetite. Cene i uslovi putovanja dati na ovoj internet prezentaciji su podložni promenama i greškama i ne obavezuju turističku agenciju BIG STAR TRAVEL. Molimo Vas da sve informacije proverite u agenciji prilikom rezervacije putovanja.

 

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
09:00 - 18:00
Subotom
10:00 - 14:00

Nedeljom i praznicima ne radimo

Email obaveštenja

Prijavite se na našu mailing listu i dobijajte najnovija obaveštenja u vezi aranžmana.

Please wait