Shopping u Parndorfu
i fakultativna poseta Beču 

CENOVNIK U PRIPREMI

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan KRAGUJEVAC  - BEOGRAD - NOVI SAD

Polazak iz Kragujevca sa parkinga megamarketa Roda oko 20h. Nastavak putovanja ka Beogradu uz usputno stajanje radi prikupljanja ostalih putnika. Polazak iz Beograda sa parkinga Muzeja Istorije Jugoslavije oko 22h, nastavak putovanja ka Novom Sadu. Iz Novog Sada polazak oko 23:30h sa parkinga kod glavne železničke stanice – stare Lokomotive. Tačna satnica biće poznata jedan dan pred put. Putovanje preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

 2. dan PANDORF – BEČ (fakultativno)

Dolazak u Parndorf, slobodno vreme za shopping. U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika, organizovaće se fakultativni odlazak do Beča oko 14h. Po dolasku u Beč može se posetiti trgovačka ulica Mariahilfer strasse, gde se nalazi veliki broj prodavnica, butika i restorana. Polazak iz Parndorfa u večernjim satima. Noćna vožnja sa usputnim stajanjima radi odmora grupe i obavljanja carinskih formalnosti.

3. dan NOVI SAD - BEOGRAD - KRAGUJEVAC

Dolazak u Novi Sad, Beograd i Kragujevac u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA sa polaskom iz Novog Sada i Beograda: 

CENA  ARANŽMANA sa polaskom iz Kragujevca:

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- vožnja autobusom turističke klase (TV, DVD, A/C…), solo ili dabldeker na navedenoj relaciji 

- poseta Parndorf Šoping Centru

- usluge turističkog pratioca grupe za vreme putovanja i izleta

- troškovi organizacije i vođstva puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- međunarodno zdravstveno osiguranje

- fakultativna poseta Beču (10€ po osobi, fakultativa se organizuje za najmanje 20 prijavljenih putnika)

- individualni troškovi putnika

NAČIN PLAĆANJA:
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak 30 dana pre putovanja. Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate

NAPOMENE:
- zbog poštovanja satnice i programa putovanja ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu zbog regulisanja povraćaja sredstava, po osnovu "tax free"

- za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni”  biometrijski pasoš.

- preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku unije (rok važenja pasoša, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Barcino Tours, licenca OTP 186/2010
Big Star Travel je ovlašćeni posrednik.

demo

Vaše zadovoljstvo je naš uspeh!


Za sve detalje koji nisu navedeni, ili za destinacije koje nisu predstavljene, molimo Vas da nas pozovete na naše telefone, kontaktirate mail-om ili nas lično posetite. Cene i uslovi putovanja dati na ovoj internet prezentaciji su podložni promenama i greškama i ne obavezuju turističku agenciju BIG STAR TRAVEL. Molimo Vas da sve informacije proverite u agenciji prilikom rezervacije putovanja.

 

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
09:00 - 17:00
Subotom
10:00 - 14:00

Nedeljom i praznicima ne radimo

Email obaveštenja

Prijavite se na našu mailing listu i dobijajte najnovija obaveštenja u vezi aranžmana.

Please wait